Poniżej prezentujemy Państwu ankietę, którą przeprowadzono na potrzeby opracowania Raportu Żywności.

Pobierz ankietę Ankieta 2016.xlsx

Ankieta

Szanowni Państwo, Prosimy o poświecenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety na temat promocji produktów spożywczych sprzedawanych przez Państwa firmę. Badanie skierowane jest do Właścicieli, Prezesów, osób zarządzających obszarem sprzedaży lub marketingu przedsiębiorstw, które przynajmniej 20% wartości sprzedaży realizują pod własną marką lub logo swojej firmy. Ankieta posłuży analitykom rynków rolnych w BGŻ BNP Paribas do przygotowania raportu, który zostanie zaprezentowany na dorocznej Agro Konferencji organizowanej na jesieni przez nasz Bank. Wnioski z raportu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpośrednio po tym wydarzeniu. Raport zostanie zaprezentowany mediom, przedstawicielom organizacji branżowych oraz administracji publicznej. Wypełniając ankietę przyczyniacie się Państwo do lepszego zrozumienia potrzeb i wyzwań, które stoją przed firmami z branży rolno-spożywczej.

Pytania

I. Struktura sprzedaży (%)

1.Proszę mniej więcej określić, jaka jest struktura sprzedaży (w %) Państwa produktów pod względem ich oznaczenia marką:

A block of help text.
A block of help text.
A block of help text.
A block of help text.

[Jeśli udział w przypadku odpowiedzi „Marka, logo firmy” jest mniejszy niż 20% dalsze wypełnianie ankiety jest bezcelowe]

II. Formy promocji produktów

1.Jakie znaczenie miały dla Państwa poszczególne kanały w promocji (reklamie) Państwa produktów?

(1 – nie miały znaczenia, 5 – miały bardzo duże znaczenie)

2.Jakie znaczenie miały dla Państwa poszczególne formy w promocji(reklamie) internetowej swoich produktów?

(1 – nie miały znaczenia, 5 – miały bardzo duże znaczenie)

3.Jakie znaczenie w promocji (reklamie) Państwa produktów, miały poszczególne cechy?

(1 – nie miały znaczenia, 5 – miały bardzo duże znaczenie)

4.Które z motywów polskości Państwa firma wykorzystuje w strategii marketingowej swoich produktów?

5. Czy promocja instytucjonalna (prowadzona np przez ARR, PAlilZ, Ministerstwo Rozwoju) ma pozytywny wpływ na sprzedaż Państwa produktów w kraju i za granicą?

6. Czy podkreślanie polskości produktów w reklamach przekłada się na wzrost przychodów Państwa firmy z ich sprzedaży:

III. Perspektywy

7. Czy w ciągu najbliższych pięciu lat zamierzają Państwo:

IV. Metryczka

1.Liczba zatrudnionych osób:

2. Wielkość przychodów ze sprzedaży w 2015 roku:

3. Jaka jest główna branża, w której działa Państwa firma?

4.Jaki były wydatki Państwa firmy na promocję?

% całkowitych kosztów firmy
% całkowitych kosztów firmy

Wróć do raportu