Bibliografia

 1. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 13.
 2. Kotler P., Marketing, Rebis 2005.
 3. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 40.
 4. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx, dostęp 8.09.2016 r.
 5. Kotler P., Marketing, Rebis 2005, s. 600.
 6. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 316-318.
 7. https://zenithoptimedia.pl/aktualnosci/article/2016-kolejnym-rokiem-stabilnego-wzrostu-rynku-reklamy-4907.html
 8. Matysik-Pejas R., Szlachta Sz., Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), Warszawa 2010, s.434–435, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_52_2010_s434.pdf (15.09.16).
 9. Pilarczyk B., Product placement – narzędzie marketingowe na rynku żywności, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 1/2011.
 10. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_52_2010_s434.pdf
 11. P. Kotler, Marketing, Rebis 2005, s. 620.
 12. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 338–339.
 13. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 341–342.
 14. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 346, Kotler P., Marketing, Rebis 2005, s. 675
 15. stat.gov.pl
 16. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html
 17. http://www.zenithoptimedia.pl/aktualnosci/article/Mobile-trzecim-co-do-wielkosci-medium-w-2016-roku-4392.html
 18. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html
 19. https://blog.sotrender.com/pl/2016/06/pejzaz-wydatkow-reklamowych-polskich-firm-na-facebooku-prezentacja/#close
 20. http://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2016/05/statistic_id272014_global-social-networks-ranked-by-number-of-users-2016.png
 21. https://infogr.am/aktualne_dane_na_temat_liczby_uzytkownikow_social_media_w_polsce_q4_2015
 22. http://www.brief.pl/artykul,2383,polska_blogosfera_-_raport_2014.html
 23. Made in which country, Perception about brand origin shape purchase intentions around the world, Nielsen, April 2016 ,http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/made-in-which-country.html
 24. Patriotyzm konsumencki Polaków? Analiza zjawiska, Open Research, kwiecień 2016 r. http://openresearch.pl/patriotyzm-zakupowy-raport/
 25. Europeans, agriculture and the common agricultural policy (CAP), EUROPEANS, AGRICULTURE AND THE COMMON AGRICULTURAL POLICY (CAP).
 26. Kijak E., Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne,. AgroBazar nr 4–-5, s. 14.
 27. Grębowiec M., Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 10 (XXV), Zzeszyt 2, Warszawa 2010, s. 24.
 28. Alsughayir, A. (2013),. Consumer ethnocentrism: a literature review. International Journal of Business and Management Invention, 2, (5). 50–-54.
 29. Usunier, J.C. i Lee, J.A. (2005). Marketing cross cultures. New York: FT. Prentice Hall s.135.
 30. https://www.msz.gov.pl/resource/f188d84a-2c10-4ebb-8055-d88eb669c70a:JCR (data dostępu: 17.09.2016 r.)
 31. http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Cele-i-zadania-do-realizacji-w-MRiRW-w-latach-2015-2019
 32. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc
 33. https://www.mr.gov.pl/media/19568/BPP_polskie_specjalnosci_zywnosciowe_9052016.pdf
 34. https://www.trade.gov.pl/pl
 35. http://montreal.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/polska_kuchnia_nowoczesna_na_miedzynarodowych_targach_sial_2016 http://kopenhaga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/polska_zywnosc_na_foodexpo_2016
 36. www.arr.gov.pl
 37. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-319.pdf
 38. http://www.paiz.gov.pl/p
 39. http://ibrkk.pl/
 40. http://www.parp.gov.pl/
 41. https://www.bgk.pl/
 42. http://www.kuke.com.pl/
 43. http://www.kig.pl/
 44. http://imp.org.pl/
 45. http://www.izz.waw.pl/pl/
 46. badania własne
 47. Badania ankietowe przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2016 r. przez pracowników Banku BGŻ BNP Paribas wśród 30 firm z branży rolno-spożywczej.
 48. Robert Nowacki, Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;3(350):202-214
 49. http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t051_pszw_2011_ertmanska_-_zachowania_konsumenckie_-_etnocentryzm_internacjonalizm_i_kosmopolityzm_konsumencki.pdf