3. Tendencje zmian w promocji żywności w Polsce w świetle badań BGŻ BNP Paribas

3.4 Perspektywy zmian promocji żywności

Dalszy rozwój promocji w Internecie

Nasze badania potwierdzają, że w kolejnych latach można oczekiwać dalszego, dynamicznego rozwoju promocji internetowej. Zdecydowana większość ankietowanych firm (83%) deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat (2016–2020) zamierza zwiększyć aktywność promocyjną w Internecie, a 67% zamierza to zrobić za pośrednictwem social mediów. W zmieniających się w szybkim tempie uwarunkowaniach przewidywanie rozwoju form promocji internetowej jest trudne, niemniej ważne jest aktywne śledzenie trendów w sieci i dostosowywanie się do zachodzących tam zmian.

Planowane zmiany w promocji żywności w latach 2016 - 2020

70%

zwiększyć aktywność promocyjną na rynkach zagranicznych

83 %

zwiększyć aktywność promocyjną w internecie

67 %

zwiększyć aktywność promocyjną za pośrednictwem social mediów

63 %

zwiększyć rolę przekazu w "polskości" w promocji

Wykres 7

Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podst. danych ankietowych

Polskie marki za granicą?

Prawdopodobne są również dalsze zmiany w promocji polskiej żywności za granicą. Zgodnie z deklaracjami ponad 90% badanych firm zamierza zwiększyć swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych. Warto zaznaczyć, że badane przez nas przedsiębiorstwa przynajmniej 20% przychodów osiągają ze sprzedaży produktów pod marką własną (producenta). Możliwe, że część z nich będzie chciała zaistnieć na rynkach zagranicznych z produktami oznaczonymi własnym logo. Z badań wynika, że blisko trzy czwarte ankietowanych firm zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększyć aktywność promocyjną na rynkach zagranicznych (Wykres 7). W naszej ocenie wciąż najpopularniejszym kanałem promocji żywności za granicą mogą pozostać różnego rodzaju targi.

Z drugiej strony ważną rolę w tym zakresie może pełnić również promocja instytucjonalna wspomagająca na rynkach zagranicznych wizerunek poszczególnych kategorii żywnościowych (np. polskie jabłka) lub też polskiej żywności w ujęciu ogólnym.

Zwiększenie akcentu polskości w przekazie marketingowym

Z badań wynika, że polskość będzie jednym z atrybutów pojawiającym się coraz częściej podczas promocji żywności przez firmy spożywcze. Aż 63% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że w ciągu kolejnych pięciu lat zwiększy rolę polskości w przekazie marketingowym. Jest to celowe przede wszystkim z punktu widzenia polskich konsumentów, którzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na miejsce pochodzenia żywności, a przy tym wykazują coraz większy etnocentryzm.

Warto jednak zaznaczyć, że wzrost przekazu polskości w promocji produktów żywnościowych dotyczy również w dużym stopniu firm, które planują zwiększyć aktywność promocyjną na rynkach zagranicznych (67% wskazań). Jest to spore wyzwanie zwłaszcza w kontekście wzrastającego etnocentryzmu konsumenckiego także w innych krajach europejskich. Niemniej w przypadku produktów, które są charakterystyczne dla Polski, działanie takie może okazać się skuteczną strategią.

W następnych rozdziałach

3.3 MOTYWY POLSKOŚCI WYKORZYSTYWANE W PROMOCJI I ICH ZNACZENIE
RAPORT MINTELA