Wstęp

Już po raz szósty z okazji Agrokonferencji, spotkania kluczowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas oraz przedstawicieli branży rolno-spożywczej, eksperci Banku przygotowali specjalny raport. Ubiegłoroczny raport poświęcony był kwestiom konsumpcji żywności i wyborom konsumentów. Jednym z ważniejszych wniosków było stwierdzenie, że w najbliższych latach w przypadku części kategorii produktów żywnościowych czeka nas spadek spożycia. Producenci mogą przeciwdziałać temu zjawisku m.in. poprzez zwiększanie wartości dodanej sprzedawanej żywności, zwiększanie skali eksportu, wzrost udziału w rynku krajowym lub zachęcanie konsumentów do zwiększania konsumpcji za pomocą akcji informacyjnych. Jak łatwo zauważyć, wszystkie te działania wymagają wzmożonych wysiłków i środków na rzecz promocji.

Promocja w obecnej rzeczywistości jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy prawie każdego aspektu życia człowieka. Od najwcześniejszych lat poddawani jesteśmy wpływowi działań promocyjnych i stykamy się z nimi niemal nieustannie. W mniejszym lub większym stopniu promocję wykorzystują prawie wszystkie przedsiębiorstwa, gdyż chcąc funkcjonować na rynku, muszą komunikować się z otoczeniem. Co więcej, budżety na promocję stanowią coraz większą część całkowitych wydatków przedsiębiorstw.

Naszym zdaniem dwa bardzo istotne trendy w tej dziedzinie to wzrastające znaczenie Internetu i związanych z nim nowoczesnych form promocji oraz widoczny wzrost roli „polskości” w przekazie marketingowym. Do tego właśnie nawiązuje tytuł naszego raportu, czyli „PromocjaŻywności.pl”.

W pierwszej części raportu opisujemy pokrótce głębokie i szybkie zmiany, jakie zachodzą w definicji oraz narzędziach promocji. Szczególnie istotne w tym kontekście są kwestie związane z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych. W drugiej części raportu staramy się przedstawić najważniejsze cechy żywności jako obiektu promocji. Poruszamy również tematy związane z samą marką, certyfikatami jakości oraz pochodzeniem produktów żywnościowych. Szczególnie istotna w ostatnim czasie jest wspomniana tendencja podkreślania „polskości” produktów i firm w działaniach promocyjnych. Wśród przedstawicieli branży rolno-spożywczej duże zainteresowanie wzbudza także zagadnienie promocji instytucjonalnej.

W trzeciej części raportu omawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród firm z sektora rolno-spożywczego przez pracowników Banku BGŻ BNP Paribas. Wyniki badania potwierdzają wyraźny wzrost znaczenia Internetu, w tym mediów społecznościowych, w promowaniu polskiej żywności.

Jednak, co jest nieco zaskakujące, wciąż najbardziej popularną formą promocji jest udział w targach. Jeśli chodzi o przekaz „polskości” produktów, to rezultaty są nieco mniej jednoznaczne. Wprawdzie zdecydowana większość firm planuje wzmocnienie znaczenia tego przekazu w swoich strategiach marketingowych, ale tylko co trzecia firma potwierdza, że podnosi on przychody ze sprzedaży na rynku krajowym. Jeśli chodzi o promocję instytucjonalną, to prawie połowa ankietowanych przedstawicieli firm nie jest w stanie określić, czy ma ona pozytywny wpływ na sprzedaż ich produktów.

Raport „PromocjaŻywności.pl” to swego rodzaju wprowadzenie do bardzo obszernego tematu promocji żywności. Ze względu na złożoność zagadnienia w naszym opracowaniu poruszamy tylko najistotniejsze kwestie. Rozwinięciem niektórych wątków jest raport przygotowany przez firmę Mintel we współpracy z naszym Bankiem. Przedstawia on wyniki badań marketingowych dotyczących zachowań konsumentów oraz analizę wprowadzonych na rynek nowych produktów. Mamy nadzieję, że lektura obu raportów będzie dla Państwa inspirującym doświadczeniem.

Życzymy przyjemnej lektury

Mariusz Dziwulski

Michał Koleśnikow

Magdalena Kowalewska

Paweł Wyrzykowski

Czytaj raport

1.1 Promocja w strategii marketingowej przedsiębiorstw